Realizacje

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Projekt przewidywał również zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną.