Realizacje

Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalno-usługowo-biurowe