Realizacje

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na punkt usług medycznych: lekarza rodzinnego