Realizacje

Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z przebudową dachu

Wariant koncepcyjny projektu przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Jaworzu

Powierzchnia rozbudowy 83,84m2
Powierzchnia użytkowaczęsci rozbudowywanej 112,78m2
Kubatura 547,00m3