Realizacje

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Szczyrku. Budynek zrealizowany i oddany do użytkowania w 2014 r.

Zgodnie z założeniami Inwestora projekt miał nawiązywać do lokalnych tradycji budownictwa z uwzględnieniem nowych, energooszczędnych rozwiązań technicznych.

Powierzchnia użytkowa: 162,34 m2
Powierzchnia zabudowy: 155,29 m2
Kubatura brutto: 785,50 m3