Realizacje

Projekt nawierzchni ulicy 1 Maja w Bielsku-Białej.

Projekt nawierzchni ulicy 1 Maja w Bielsku-Białej.  Opracowanie obejmowało aranżację i dobór faktur i materiałów nawierzchni oraz dobór małej architektury i oświetlenia w przestrzeni zabytkowej tkanki miasta wraz z uzgodnieniem z Konserwatoerem Zabytków