Realizacje

Projekt koncepocyjny budynku produkcyjnego

Koncepcja architektoniczna wraz z analizą przestrzenną terenu.
dane charakterystyczne.
- powierzchnia użytkowa - 4 200 m2
- powierzchnia zabudowy - 3 900 m2
- kubatura - 25 000 m3