KURTOPRYSZCZ pracownia projektowa
Projekty architektoniczne budowlano-wykonawcze: obiekty biurowe, usługowe, produkcyjne, użyteczności publicznej, budynki jedno i wielorodzinne
Koncepcje: architektoniczne, funkcjonalno-przestrzenne
Koordynowanie pracami projektowymi oraz realizowanie wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
Prowadzenie prac inwentaryzacyjne projektowych przy adaptacjach, modernizacjach i rozbudowach obiektów istniejących
Projekty zagospodarowania terenu
Opracowania graficzne w 3D (wizualizacje)
Projekty podziału: lokali i budynków