Oferta projektowa

W związku z rozwijającą się działalnością firm chcemy Państwu przedstawić ofertę w zakresie kompleksowych usług projektowych:
  • Koordynowanie pracami projektowymi oraz realizowanie wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • Projekty zagospodarowania terenu,
  • Projekty podziału: lokali i budynków,
  • Prowadzenie prac inwentaryzacyjno projektowych przy adaptacjach, modernizacjach i rozbudowach obiektów istniejących,
  • Koncepcje: architektoniczne, funkcjonalno-przestrzenne,
  • Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej termomodernizacji obiektów wraz z projektami kolorystyki elewacji,
  • Charakterystykę energetyczną obiektów kubaturowych,
  • Projekty architektoniczne budowlano-wykonawcze: obiekty biurowe, usługowe, produkcyjne, użyteczności publicznej,   budynki jedno- i wielorodzinne,
  • Opracowania graficzne w 3D (wizualizacje).


Podczas realizacji zleceń wielozadaniowych, zapewniamy wielobranżowe opracowanie dokumentacji projektowej i jak najwyższy poziom świadczonych usług.

Celem działalności projektowej jest tworzenie przemyślanych i oryginalnych projektów, w zgodzie z najnowszymi trendami, technologiami i indywidualnym charakterem każdego inwestora.

Zobacz procedurę formalno-prawną.